01-2

Camps de servei

Indústria de circuits integrats
Nova indústria energètica
Indústria alimentària i farmacèutica
Indústria de fabricació de maquinària
Indústria de pantalla plana
Indústria de les ciències de la vida
Indústria de la construcció pública
Centre de dades d'Internet (IDC)

02-3

Servei de procés complet

Consulta i Disseny
Gestió d'Enginyeria
Adquisició d'equips
Logística comercial
Construcció i instal·lació
Operació i manteniment